Greek English Deutsch
Αρχική

Η εικαστική θεραπεία υπενθυμίζει στα άτομα της τρίτης ηλικίας ότι μπορούν

ΗΜ/ΝΙΑ: 10/1/2017 | Άρθρα

Σοφία Κουκουρλή, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Ομάδα εικαστικής θεραπείας με ηλικιωμένους χωρίς νοητικές δυσλειτουργίες

Κατά τη φυσιολογική γήρανση ο εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από δομικές και λειτουργικές αλλαγές, αν και δεν παρατηρείται συνολική γνωστική έκπτωση των ατόμων.  Οι αλλαγές, που συνοδεύουν τη φυσιολογική γήρανση, περιλαμβάνουν βιολογικές αλλαγές, αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες, στις εκτελεστικές λειτουργίες, στη μνήμη και σε μικρότερο βαθμό στο λόγο και στην οπτικοχωρική λειτουργικότητα.

Για τους ηλικιωμένους χωρίς νοητικές δυσλειτουργίες, η διατήρηση υψηλών νοητικών ικανοτήτων και φυσικών λειτουργιών, καθώς και η συμμετοχή στη ζωή, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της φυσιολογικής γήρανσης.  Ως πιο σημαντική δυνατότητα, αναφέρω τελευταία, τη διατήρηση κοινωνικών επαφών. Η ύπαρξη δικτύου ανθρώπων λειτουργεί ενεργοποιητικά και υποστηρικτικά ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανοποίηση, την αίσθηση του ανήκειν, την αυτοεκτίμηση, τη θέληση για νέους στόχους και την πραγματοποίησή τους.

Η εικαστική θεραπεία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους ηλικιωμένους να ασχοληθούν με τη δημιουργική διαδικασία, ώστε να διευκολυνθούν στην επικοινωνία, τη διαχείριση συναισθημάτων και να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ανασκόπησης της ζωής.  Η θεραπεία μέσω της τέχνης μπορεί να αποδειχθεί μια συναρπαστική εμπειρία, όταν καθίσταται ένα άτομο ικανό να επαναδομήσει την εσωτερική του ιστορία.  Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα ηλικιωμένα άτομα να συνεχίζουν ομαλά την πορεία του γήρατος, διατηρώντας τα προηγούμενα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές τους, πλούσια σε εμπειρίες, γνώση, σύνεση και σοφία.

Μια μικρή ομάδα εικαστικής θεραπείας (5 - 7 ατόμων) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και να προσφέρει σύνδεση και υποστήριξη. Το μοίρασμα των υλικών και η βοήθεια, που δίνει ο ένας στον άλλο, κατά τη δημιουργική διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις δυνάμεις τους και να τους υπενθυμίσει, ότι εξακολουθούν να μπορούν να προσφέρουν.

Η ζωγραφική αποτελεί μία ιδιαίτερα εκφραστική γλώσσα, μέσω της οποίας αποκαλύπτεται ο τρόπος, που ο δημιουργός αντιλαμβάνεται τα στοιχεία και τον κόσμο, στην πραγματική και σχηματική τους υπόσταση, στην αισθητική τους έκφραση, στην χρωματική τους ιδιαιτερότητα, στον συμβολισμό τους, στην ειδική τους βαρύτητα καθώς και στη  βαθύτερη συναισθηματική προέκταση, που έχουν για το δημιουργό. Η πολυαισθητηριακή εμπειρία της τέχνης, ενεργοποίησε τα μέλη της ομάδας εικαστικής θεραπείας,  τόνωσε τη μνήμη τους και απελευθέρωσε συναισθήματα. Τα μέλη πειραματίστηκαν με τα υλικά, αλλά και με τις μεταξύ τους σχέσεις, έκφρασαν ικανοποίηση, για την ομαδική εργασία και επιμέρους ανεξαρτησία, καθώς η τέχνη παράχθηκε και μοιράστηκε με μια ομάδα. 

Στα ομαδικά τους έργα δόθηκε έμφαση στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας μέσα από την κοινή δημιουργία τέχνης. Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία μάθαιναν να συνυπάρχουν, να επικοινωνούν, έρχονταν σε επαφή με το μοίρασμα, τη συνεργασία, και το σεβασμό, για τη διαφορετικότητα των άλλων.  Το εικαστικό έργο ήταν πέραν των άλλων μία οπτική υπενθύμιση, ότι εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν και να μάθουν νέα πράγματα. Εστίασε στις δράσεις και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων μεταξύ τους και ενθάρρυνε τα μέλη της ομάδας να ανταποκρίνονται στη συμμετοχή και στην επικοινωνία.

Η εικαστική θεραπεία δίνει τη δυνατότητα σε ηλικιωμένους χωρίς νοητικές δυσλειτουργίες να επαναδομήσουν τη ζωή τους αναζητώντας ένα «νέο νόημα» και συνεπώς μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα ύστερα χρόνια της ζωής τους.  
Οι σημαντικές δραστηριότητες της ζωής διατηρούνται στους ηλικιωμένους, που μπορούν να μαθαίνουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τις φυσιολογικές επιβαρύνσεις και τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας. Το να μπορούν να συνεχίζουν τις πνευματικές, κοινωνικές και φυσικές τους δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής, είναι ότι καλύτερο για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας κατά την γήρανση.

 

Βιβλιογραφικές Πηγές:

1.    Μπαλογιάννης Σ. Ι.,(44-3-01), Η αντιμετώπισις του γήρατος διά μέσου των αιώνων,  http://www.encephalos.gr/full/44-3-01g.htm, 23.4.14
2.    Λύκουρας Λ., Πολίτης Α,, Γουρνέλλης Ρ., Μαϊλλης Α., ( 2011), Στοιχεία Ψυχογηριατρικής, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα
3.    Kalat W. J., (2003), Βιολογική Ψυχολογία ΙΙ, Η επίδραση της ηλικίας στη μνήμη, Έλλην, Αθήνα 
4.    Μπαλογιάννης Σ. Ι.,( 44-1-01), Η Νευρολογία όπως εκφράζεται εις την Ζωγραφικήν, http://www.encephalos.gr/44-1-01g.htm, 23.4.1

Οι εικόνες υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους.

Μοιραστείτε το...

Το «γνώθι σ’ αυτόν» είναι η πραγματική γνωριμία με τον εαυτό μας.  Φροντίδα για την ψυχή, αυτογνωσία, επίγνωση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων, αποτελεί την πραγματική ουσία του είναι.  Μας βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, ώστε να αποκτήσουμε την πραγματική συνείδηση του εαυτού μας.

Π.Π.Γερμανού 13,
153 41 Αγία Παρασκευή

Τηλ.: +30 210 6397284
Κιν.: +30 6943 470586
e-Mail: info@gnothisauton.gr

Facebook   Google+   LinkedIn

Όροι χρήσης | Πολιτική Cookies

Copyright © 2024 GnothiSAuton.gr. Powered by PowerSite.